LISTA BROJ 17 – Kandidacijska lista za izbor članova gradske skupštine grada Zagreba