Pokret za modernu Hrvatsku predstavio kandidate za I. jedinicu