Izbori za veliku plaću ili pitanje zaštite nacionalnih interesa?