Nužno je da izađete na izbore jer još uvijek ništa nije odlučeno