DOMAZET: ‘HNB po uzoru na Bibliju treba dati 10.000 kuna svakom blokiranom građaninu’