Okvirni podaci o visini i izvoru vlastitih sredstava kandidatkinje za gradonačelnicu Grada Zaprešića Sandri Bršec Rolih